سینی برنج و شیشلیک
باغ دربار

تاریخچه شیشلیک را بدانید

اکثر مردم مخصوصا کسانی که در استان های خراسان زندگی می کنند، با شیشلیک (شیشلیک شاندیز) آشنا هستند یا نام آن را شندیده اند. اما

ادامه مطلب »